کد 520 دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی

نرخ سود بیمه های عمر

شاید شما هم خیلی وقت ها انواع تبلیغات بیمه های عمر رو دیده باشید با نرخ سود های بالا و متفاوت!!!
 
اما واقعیت چیست
بیمه مرکزی طبق بخشنامه 68/2 کلیه شرکت های بیمه رو موظف به پرداخت یکسان سود قطعی نموده و هیچ شرکتی حق ندارد در جدوال خود از گزینه سود پیش بینی استفاده نمایید.
شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را ۱۶ درصد تعیین کرد.
همچنین حداکثرنرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال  ۱۶ در صد برای دو سال اول ، ۱۳درصد برای  دو سال دوم و برای دوره مازاد بر چهار سال  10درصد تعیین گردید.
 
مشارکت در منافع

در بيمه‌نامه‌هاي عمر وسرمايه‌گذاري، بيمه‌گذار علاوه بر سود علي‌الحساب تضميني، در 90% منافع حاصل از سرمايه ­گذاري بيمه‌گر بر روي ذخيره بيمه‌نامه‌ مشاركت دارد و اين مشاركت بصورت افزايش اندوخته سرمايه‌گذاري به استفاده‌كننده از بيمه‌نامه  پرداخت مي‌گردد. منظور بيمه‌گران از قراردادهاي با مشاركت، آن است كه در پايان مدت بيمه، علاوه بر سرمايه و اندوخته اوليه، مبلغي اضافه به بيمه‌گذار پرداخت شود تا از اين راه تا حد ممكن آثار تورم خنثي شده و مزاياي بيمه‌هاي‌ عمر جالبتر و افزون‌تر باشد. عمل مشاركت در منافع موجب مي‌گردد كه قسمت بزرگي از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود كه اين ابزاری براي تعديل و تصحيح نرخ سود می­باشد. سود مشاركت در منافع حاصل از سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه ­نامه هاي‌ عمروسرمايه‌گذاري با توجه به عواملي نظير طول دوره مشاركت بيمه‌گذار در پرداخت حق بيمه طي سال مالي و همچنين زمان پرداخت حق­ بيمه (قبل یا بعد از سررسید اقساط)، توزيع مي‌شود. مشارکت در منافع، سودي علاوه بر نرخ بهره (سود) فني است که در محاسبات لحاظ مي‌گردد و در محاسبه و پرداخت سرمايه به صورت تضميني، به بيمه گذار منعکس مي‌شود.