کد 520 دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی

مزایای شغلی

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️مزایایی شغلي :
  1. همکاری با تمامی شرکت های بیمه ای ( ایران ، پاسارگاد ، کارآفرین ، آسیا و ... )

  2. فروش در تمامی رشته های بیمه ( ثالث ، بدنه ،مسوليت ، آتش سوزی و ... )

  3. تخصیص فضای مناسب جهت فعالیت  

  4. آموزش حرفه ای و رایگان ،پشتیبانی و مشاوره در تمامی مراحل

  5. امکان فعالیت به شکل تمام وقت یا پاره وقت

  6. امکان رشد و ارتقای درجه، مرتبه و جایگاه شغلی در سطوح ملی و بین المللی

  7. بدون محدویت شغلی حتی افراد شاغل در ادارات و سازمان‌ها