کد 520 دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی

شرایط اختصاصی

 
  1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

  2. دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.

  3. حداقل سن 18 سال .

  4. نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.