کد 520 دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی

باشگاه مشتريان

كارگزاري رسمي بيمه كد 520 در راستای ایجاد پل ارتباطی مستحکم با مشتریان گرامی و همچنین ارائه خدمات مطلوب و متنوع تر نسبت به گذشته، اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان نموده است. از اهداف این طرح می توان به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان ،برآورده نمودن هرچه بیشتر خواسته ها و بهره مندی از تخفيفات مراكز طرف قرارداد در جهت افزایش کیفیت در ارائه خدمات اشاره نمود.